Úvod » O projektu

O projektu

logolink_OP_VVV_hor_barva_eng (jpg)

 

 

 

 

 

 

Multidisciplinární projekt sedmi pracovišť čtyř fakult TUL - fakulty strojní, fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, fakulty umění a architektury a fakulty textilní.

 

Příjemce: Technická univerzita v Liberci
Garant za TUL: Ing. Petr Zelený, Ph.D., Fakulta strojní
Spolupříjemce: ČVUT Praha, Kloknerův ústav
Poskytovatel: MŠMT - EU
Program: OP VVV - Předaplikační výzkum
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007424
Interní číslo TUL: 16018
Dotace: 72 698 912 CZK
Doba řešení: 03/2018-04/2023

 

Projekt je paralelně zaměřen na vývoj robotického zařízení pro ambulantní 3D tisk stavebních konstrukcí a na vývoj konstrukcí a objektů, realizovatelných touto technologií.

V rámci projektu bude hledáno vhodné koncepční a konstrukční řešení tiskového robota, vyvíjen jeho hardware a software. Budou hledány a testovány varianty vhodného tiskového materiálu. Zároveň budou zkoumána stavebně konstrukční a architektonická řešení, využívající unikátní možnosti 3D tisku a jejich požadavky zpětně promítány do vývojových prací na robotickém zařízení.

Rozsah výstupů projektu bude ve smyslu projektové výzvy OP VVV Předaplikační výzkum omezen na řešení hlavních principů a součástí robotického zařízení. Některé části robota budou ověřeny na funkčních vzorcích, stejně jako části stavebních konstrukcí.