robot2.JPG
20190225_134808.jpg
3D STAR z betonu.jpg
IMG_4299.JPG
dům

Úvod

Vítáme vás na stránkách projektu 3D tisk ve stavebnictví a architektuře, ve zkratce 3D STAR.

Multidisciplinární projekt sedmi pracovišť čtyř fakult TUL - fakulty strojní, fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, fakulty umění a architektury a fakulty textilní.

Spoluřešitelem je Kloknerův ústav ČVUT Praha.

Registrační číslo projektu je CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007424.


Projekt je paralelně zaměřen na vývoj robotického zařízení pro ambulantní 3D tisk stavebních konstrukcí a na vývoj konstrukcí a objektů, realizovatelných touto technologií.

V rámci projektu je hledáno vhodné koncepční a konstrukční řešení tiskového robota, vyvíjen jeho hardware a software. Jsou hledány a testovány varianty vhodného tiskového materiálu. Zároveň jsou zkoumána stavebně konstrukční a architektonická řešení, využívající unikátní možnosti 3D tisku a jejich požadavky zpětně promítány do vývojových prací na robotickém zařízení.

Rozsah výstupů projektu bude ve smyslu projektové výzvy OP VVV Předaplikační výzkum omezen na řešení hlavních principů a součástí robotického zařízení. Některé části robota budou ověřeny na funkčních vzorcích, stejně jako části stavebních konstrukcí.